e-kartoteka
e-kartoteka

Obsługa techniczna

Zalety rozwiązania

Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców

Systematyczne przeglądy

Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku

Kompleksowe usuwanie usterek

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna nieruchomości to usługa mająca zapewnić utrzymanie należytej sprawności użytkowej infrastruktury budynkowej.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości zapewnia również jej ustawiczny rozwój wraz z pełnym dostosowaniem do nieustannie zmieniających się warunków technologicznych.

24 Zarządzanie techniczne to rozwinięta obsługa audytorska i szybkie wdrażanie najbardziej racjonalnych sposobów optymalizacji zużycia energii, zdalnej kontroli pracy urządzeń i pomiarów parametrów technicznych infrastruktury budynkowej.

Obsługa instalacji wykonywana jest przez zespół wyspecjalizowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, których usługi dedykowane są wyłącznie dla potrzeb obsługiwanych obiektów. Instalacje i urządzenia specjalistyczne, obsługiwane są przez serwisy dostawców lub producentów przez co zapewniamy prawidłowy przebieg eksploatacji infrastruktury obiektu. Szczegółowy harmonogram obsługi i okresowych przeglądów jest przygotowany po przejęciu obiektu i pełnym zapoznaniem się z dokumentacją techniczno ruchową oraz stanem technicznym urządzeń i instalacji.
24 Zarządzanie techniczne to również:

 • Koordynacja prac służb technicznych.
 • Optymalizacja kosztów zużycia energii.
 • Modernizacja infrastruktury.
 • Archiwizowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej.
 • Przygotowanie planów i harmonogramów prac.
 • Organizowanie i nadzorowanie (wymaganymi przepisami) obligatoryjnych przeglądów technicznych nieruchomości.
 • Organizowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń bezpieczeństwa budynku.
 • Kontrolowanie sprawności i organizowanie konserwacji urządzeń.
 • Organizowanie przetargów na różne roboty i usługi.
 • Nadzór nad działalnością firm i serwisów zewnętrznych wykonujących prace techniczne na nieruchomości.
 • Organizacja bieżących napraw, prac odtworzeniowych i konserwacyjnych. niezbędnych do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

24 Zarządzanie techniczne opiera się na wiedzy o nowoczesnych sposobach kontroli i sterowania.

Potrzebujesz stałej wiedzy o stanie urządzeń, a w budynku nie posiadasz BMS?

Może wystarczą informacje o wybranych parametrach dostępne on-line, monitorowane przez proste i tanie układy kontrolne.

Chcesz kontrolować zużycie energii? Może wystarczy zdalne sterowania odbiornikami energii.

24 Zarządzanie techniczne to możliwość kontroli, sterowania i optymalizacji procesów 24 godziny na dobę.

Docieplanie fundamentów
Powered by: cdx.pl
+48 519 152 024   +48 519 152 024