e-kartoteka
e-kartoteka

Zarządzanie i administracja

Zalety rozwiązania

Pewność utrzymania budynków w doskonałym stanie technicznym

Gwarancję poprawnego prowadzenia dokumentacji technicznej i finansowej

Oszczędność czasu

Możliwość skorzystania ze wsparcia prawnego

Terminowe wykonywanie przeglądów i niezbędnych remontów

Zaplanowanie i poprowadzenie inwestycji

Zarządzanie i administracja

Zarządzanie nieruchomością to odpowiedzialne przejmowanie i wykonywanie obowiązków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu. Podejmujemy liczne czynności prewencyjne mające na celu przewidywanie i diagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem nieruchomością. Realizacja naszych podstawowych celów zarządzania nieruchomościami oznacza dla naszych klientów profity, które podwyższają poziom funkcjonalności obiektów. Do celów tych zaliczamy:

 • maksymalizacje wartości kapitałowej

 • maksymalizacje wartości czynszu

 • maksymalizacje wpływów gotówkowych

 • zabezpieczenie środków trwałych inwestycji

 • wypełnianie zobowiązań w imieniu Właściciela

 • nadzór nad wypełnianiem przez Najemców ich zobowiązań wynikających z Umów Najmu

W ramach czynności stanowiących składowe zarządzenia nieruchomością, lub w przypadku wykonywania odrębnych umów na administrację, realizujemy również:

 • przygotowanie regulaminu przebywania najemców na terenie budynku

 • bieżące- codzienne zarządzanie administracyjne

 • prowadzenie wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości

 • przygotowywanie i analizowanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości i budżetowania

 • kontrole kosztów operacyjnych

 • przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących kosztów utrzymania budynku

 • zlecanie i nadzorowanie prac dla służb wykonujących usługi dla budynku

 • kooperacje z prawnikami i księgowymi

 • asystowanie przy sprawach ubezpieczeniowych

 • wykonywanie prac związanych z podatkiem od nieruchomości

 • negocjacje, zawieranie i nadzór nad realizacją wszelkich umów z dostawcami mediów

 • nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny

 • organizacje i nadzór nad pracami służb zabezpieczenia budynku

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

24 Management specjalizuje się w zarządzaniu pełnym spektrum rodzajów i klas nieruchomości ( mieszkalne, spółdzielcze, komercyjne, użyteczności publicznej) dzięki czemu współpracujemy z wieloma ich prawnymi właścicielami (spółdzielnie, wspólnoty, spółki z o.o., spółki cywilne, właściciele komercyjni...). Dzięki wszechstronności w zarządzaniu pełnym wachlarzem nieruchomości, posiadamy niezbędny know how i znamy w pełni potrzeby różnych sektorów rynku.

Docieplanie dachu pianką
Powered by: cdx.pl
+48 519 152 024   +48 519 152 024