e-kartoteka
e-kartoteka

Usługi inżynieryjne

Zalety rozwiązania

Kontrole stanu technicznego

Kontrole stanu technicznego

Opinie i ekspertyzy techniczne

Audyt techniczny nieruchomości

Wykonawstwo prac remontowo-budowlanych

Usługi inżynieryjne

Realizując obowiązki Zarządcy nieruchomości nie zaniedbujemy istotnych elementów obsługi obligowanych aktualnymi aktami prawnymi, a związanymi bezpośrednio z gospodarowaniem i funkcjonowaniem nieruchomości. Uwzględniając obligatoryjne dla zarządzania nieruchomościami zmienne oferujemy:

 • kontrole stanu technicznego - usługa polega na przeprowadzaniu okresowych rocznych (1/2 rocznych), pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych i pomiarów instalacji gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane")

 • opinie i ekspertyzy techniczne - przygotowanie opinii i ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązywania problemów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów infrastruktury obiektu.

 • wykonawstwo prac remontowo-budowlanych - kompleksowa aranżacja wnętrz wg projektów oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalatorskich (wraz z dostawą wszelkiego typu urządzeń instalowanych w obiekcie). Oferta obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju prac budowlano-remontowych, prac wykończeniowych (w tym wykonania bądź modernizacji każdego rodzaju instalacji technicznych związanych z modernizacją lub budową poszczególnych obiektów). Wszelkie przebudowy, remonty i modernizacje realizowane są przy pełnym poszanowaniu sztuki budowlanej, która nakazuje przygotowanie projektów branżowych we właściwy sposób, aby proces budowy przebiegał bez zakłóceń, a efekt końcowy spełniał oczekiwania Inwestora.

  24 Management Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. jest przygotowana do świadczenia usług w tym zakresie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, czyli od momentu przygotowania koncepcji i projektów technicznych do finalnej realizacji wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych.

 • Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonane są po uzyskaniu przez nas odpowiednich zezwoleń wydawanych przez właściwe organy administracyjne. Ich realizacja przebiega w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa ( ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wszystkie prace, których zakres dotyczy części wspólnych nieruchomości, są wykonywane wyłącznie po uzyskaniu przez nas pisemnego zezwolenia ze strony właściciela lub administratora budynku.

  Wycena i kosztorysowanie prac jest elementem niezmiennie obejmującym wszystkie przewidywane koszty w tym również koszt transportu, załadunku i wywozu na wysypiska publiczne wyeksploatowanych elementów, jak również innych materiałów odpadowych pozostałych po placu budowy. Tworząc kosztorysy opieramy się na sprawdzonych wzorach cenowych zawartych min. w KNR, KNRW, KNP, oraz publikacjach SEKOCENBUD itp. Po realizacji zamówienia przygotowywana jest przez nas dokumentacja powykonawcza, a na wykonane prace udzielana jest stosowana gwarancja wraz z możliwością serwisowania i wykonania przeglądów konserwacyjnych (np. dla urządzeń klimatyzacyjnych.)

 • Audyt techniczny nieruchomości - Audyt nieruchomości jest kompleksowym i niezależnym badaniem wszystkich aspektów eksploatacji nieruchomości.

  Czy wypełniane są wszystkie zadania nakazane Polskim Prawem?
  Jakie jest bezpieczeństwo eksploatacji Twojej nieruchomości?
  Czy są obszary w których możliwe jest wprowadzenie oszczędności?

  Zespół specjalnie dobranych ekspertów koncentruje się na ocenie zagadnień:

  • Formalno prawnych; w których przeanalizowana zostanie dokumentacja techniczno - eksploatacyjna

  • Związanych ze stanem technicznym obiektów budowlanych i określeniem stanu bezpieczeństwa eksploatacji

  • Kosztów eksploatacji ze specjalnym uwzględnieniem optymalizacji wydatków

  Podsumowaniem audytu jest raport opisujący wszystkie badane obszary. Jest on ilustrowany zdjęciami ocenianych elementów infrastruktury oraz zbiorami danych i zaleceń ujętych w formie tabel i wykresów.

Docieplanie fundamentów
Powered by: cdx.pl
+48 519 152 024   +48 519 152 024